Twenty Sunsets by the Sea
2014 Akvarell och färgpenna / Visat på Tjörnedala Konsthall / Utställningstext Beata Berggren / Foto Bli Studio
Twenty Sunsets By the Sea 
60 x 80 cm
2014
Twenty Sunsets By the Sea
60 x 80 cm
2014
Earrings
60 x 80 cm
2014
Earrings
60 x 80 cm
2014
Post It
80 x 60 cm
2014
Post It
80 x 60 cm
2014
The Mantra
30 x 20 cm
2014
The Mantra
30 x 20 cm
2014
Words of Beauty I
60 x 80 cm
2014
Words of Beauty I
60 x 80 cm
2014
Words of Beauty II
60 x 80 cm
2014
Words of Beauty II
60 x 80 cm
2014

Emma Philipson använder sig av appropriering, en metod som bygger på att materialet som används i ett verk är hämtat någonstans ifrån, det kan vara kopierat, stulet eller upphittat, sedan sätts det in i, och upprepas i en annan kontext. Det betyder att det mesta som står skrivet, eller på olika sätt gestaltas i Philipsons arbeten, redan är skrivet eller ”gjort” någon annanstans tidigare. Genom att rycka loss en skriven text, eller ett objekt, från sin ursprungliga kontext frigörs den/det och blir en potentiell utsaga som kan skrivas igen någon annanstans tillsammans med andra kopierade utsagor. De olika utsagorna monteras ihop i ett kollage och sätter på så vis igång en diskurs mellan varandra.

När vi ser Philipsons bilder/texter ser vi alltså inte i första hand en autentisk eller auktoritär röst som talar ”inifrån” ett specifikt subjekt, utan vi ser flera ”röster” som talar från flera olika håll; utsagor som utplattade utspelas på en och samma yta – i det här fallet (i utställningen på Tjörnedala Konsthall) på en vägg. Andra gånger i Philipsons konstnärskap kan den gemensamma ytan för framträdandet vara: en film, Internet eller ett performance.

Att sno, kopiera, skriva av, transkribera och appropriera är gamla beprövade tekniker – ett exempel bland många är de europeiska munkar som redan under medeltiden ägnade sig åt detta då de kopierade dokument och litteratur som blev kvar efter att araberna lämnat Iberiska halvön, viktiga arabiska dokument som var en direkt orsak till att Renässansen kunde uppstå i Europa.

I Philipsons verk är meningar och objekt hämtade från självhjälpsböcker, böcker om kreativitet, anteckningar, pinterest, reklam, tv och saker som står på och beskriver skönhetsprodukter – det vi ser kan alltså vara ett tryck från en t-shirt, en replik från en dokusåpa, en prislista, märket på ett läppstift, en beskrivning av ett nagellack, en underlagskräm, ett rengöringsmedel eller en mening från en självhjälpsbok som handlar om hur vi ska bli lyckliga osv.

Dessa element, som alla verkar komma någon annanstans ifrån, hålls på plats av ett Philipsonskt klister. Istället för att beundra ett syntetiskt skickligt sammanhållet språk, eller en tekniskt fulländad akvarellmålning, tvingas vi tänka på de utsökta urval Philipson har gjort av upphittat material och montaget av detta material. Det är vad hon väljer att kopiera som gör hennes verk intressanta, och ett idiom typsikt för de utvalda ”världarna” framvisas med hjälp av montagetekniken.

I utställningen på Tjörnedala Konsthall belyser Philipson ett hjälplöst, desperat, optimistiskt, liberalkapitalistiskt, reklam- och entreprenörskapsidiom som genomsyrat hela vårt samhälle kring detta sekelskifte. Hennes insisterande på att använda fragmenterade enheter tar inte verket till dess slutdestination, vi är i process, vi kastas tillbaka mot en spegel som visar upp hur vår samtid låter: ”Crystal” ”Weightless” ”Radiance” ”Injection” ”Repair”. Det blir ett utsnitt, en kopia, ett märke över tid och rum. Eftertraktade varumärken och lyxföremål görs om till akvarell, värderade på papper.

Läser vi ordentligt finner vi också ett slags glidande i det språkliga arbete som pågår. Det produceras ett idiom i idiomet; pastischer på ordstäv och talesätt, förskjutningar av klichéer, som är försök till att säga något på ett nytt sätt: ”På med mascaran och ut genom dörren”. Är det ett nytt ordspråk? Här finns en nära relation till humorn, utan att göra humorn till ironi. Allvaret är humorn. Humorn är allvaret.

Beata Berggren

Stockholm 2014

 


BACKNEXT
Twenty Sunsets by the Sea
2014 Akvarell och färgpenna
Visat på Tjörnedala Konsthall
Utställningstext Beata Berggren
Foto Bli Studio

WORKS

A Drawing A Day

Every day make yourself a present. It could be a drawing, or some text, put it on Instagram for the…

Do a Bad Job and Make it Worse

”I was never happy being an artist” ”When life gives you lemons eat them” ”I have this beautiful color but…

NO FATE

  NO FATE BUT WHAT WE MAKE Lilith Performance Studio

BAD MEDIA KARMA

”…Bad Media Karma är ett stycke kändisframträdande. Ett avbildande och verkliggörande av de jagade superkändisarnas sätt att dyka upp och…

CARMEN

Mimar till Bizet’s L’amour Est un Oiseau Rebelle och lyfter hantlar i takt med musiken. Med tiden blir det tyngre…

WORKOUTFIT

Ibland vill vi visa upp oss och då gör vi oss fina. Vi blir inspirerade och så förändrar vi oss….

DESPERATO

Om du inte kan få det du hellre vill ha, får du ta något annat istället, men vad? Och vad…

SUBLIME EGO

  THERE IS NO NEED FOR SPECIAL TREATMENT SPECIAL TREATMENT WILL HURT YOU IN THE LONG RUN   Installationsvy, Skånes…

JOURNAL

DET ÄR KONSTIGT, MAN ÄR MITT UPPE I NÅGOT OCH SÅ SKA MAN BARA SLÄPPA. INGET VARAR VERKAR DET SOM….

BOOM BOOM

Man tror man har det, men har man det verkligen? Tror inte det va. Jag ville se vad som händer…

DEN STORA URSÄKTEN

Vi gjorde vår utställning i alla fall, Richard och jag, även om vi egentligen inte visste om den skulle bli…

ISSUES

Vi vill ha en massa saker. De får oss att känna oss mindre ensamma. Vi bär omkring på dem och…

I LOVE YOU I TAKE IT BACK

Det handlar om att vara så kär att man vill att hela världen ska veta och om att ta konsekvenserna…

T.G.I.F.

Stolt installation på gallerinatten

04TOKIGHETER

Om du kunde få tillbaks det du hade – skulle du ta det då? Eller skulle du börja förhandla, kräva…


Loading